Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły

Wyświetl stronę główną » RODO » Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Irządzach im. Jana Ledwocha, Irządze 126, 42-446 Irządze.

2.    Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych oraz skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO e- mail: iod@irzadze.pl lub pod adresem Administratora.

3.    Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w związku z upoważnieniem do odbioru dziecka ze szkoły przez jego rodzica lub opiekuna prawnego, w związku z obowiązkiem szkoły zapewnienia bezpiecznego powrotu dziecka ze szkoły, zgodnie z przepisami prawa oświatowego (tzn. art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

5.    Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także upoważnieni pracownicy placówki.

6.    Dane będą przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres uczęszczania dziecka do placówki a następnie trwale niszczone.

7.    Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8.    Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

9.    Przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia Pani/u odbiór dziecka ze szkoły.

10.  Pani/a dane nie będą  udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11.  Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-09 08:12

Dodanie artykułu - Administrator

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha

 

42-446 Irządze
Irządze 126
woj. śląskie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.