Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.sp.irzadze.pl

Adres artykułu: www.bip.sp.irzadze.pl/artykuly/92

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Podtytuł: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach w roku 2024

 

Podtytuł: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha    w Irządzach w roku 2024

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-96847ac2-c672-11ee-a84d-d63fc4d19e65